تعرفه خدمات


  1. لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان به همراه قیمت های کارمزد مصوب کارگروه دفاتر پیشخوان استان چهارمحال و بختیاری سال1396جهت مشاهده دانلود کنید .
  2. لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان به همراه قیمت های کارمزد مصوب کارگروه دفاتر پیشخوان استان چهارمحال و بختیاری سال
    1395جهت مشاهده دانلود کنید .

– نرخ کارمزد مصوب کمیته نرخ گذاری خدمات دفاتر پیشخوان دولت سال 1394

2 – ابلاغیه خدمات جدید سازمان امور مالیاتی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

3- نرخ پرداخت اینترنتی قبوض

4 – لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان به همراه قیمت کارمزد مصوب نرخ گذاری سال 93

5- صورتجلسه شورای تعیین نرخ گذاری دفاتر پیشخوان

6 – ابلاغیه نرخ خدمات سازمان امور مالیاتی واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت

7 – فهرست نرخ خدمات واگذار شده شركت توانير به دفاتر پيشخوان استان تهران

8 – نرخ خدمات قابل ارائه دردفاتر پیشخوان بر اساس مصوبه کارگروه راهبری در سال 91