تعرفه خدمات


  1. تعرفه ی خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان ( حداکثر قیمت مراعات گردد ) جهت مشاهده نامه ها کلیک کنید .nerkh
  2. لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان به همراه قیمت های کارمزد مصوب کارگروه دفاتر پیشخوان استان چهارمحال و بختیاری سال1396جهت مشاهده دانلود کنید .
  3. لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان به همراه قیمت های کارمزد مصوب کارگروه دفاتر پیشخوان استان چهارمحال و بختیاری سال
    1395جهت مشاهده دانلود کنید .

4- نرخ کارمزد مصوب کمیته نرخ گذاری خدمات دفاتر پیشخوان دولت سال 1394

5 – ابلاغیه خدمات جدید سازمان امور مالیاتی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

6- نرخ پرداخت اینترنتی قبوض

7 – لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان به همراه قیمت کارمزد مصوب نرخ گذاری سال 93

8- صورتجلسه شورای تعیین نرخ گذاری دفاتر پیشخوان

9 – ابلاغیه نرخ خدمات سازمان امور مالیاتی واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت

10 – فهرست نرخ خدمات واگذار شده شركت توانير به دفاتر پيشخوان استان تهران

11 – نرخ خدمات قابل ارائه دردفاتر پیشخوان بر اساس مصوبه کارگروه راهبری در سال 91