تماس با ما


انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان چهارمحال و بختیاری

آدرس : شهرکرد – خ سعدی – روبروی کلانتری 11 – ک 44 – پ 18 – کدپستی 8816783953

تلفن : 32229005   تلفاکس:  32229001

آدرس پست الکترونیک :
chbpishkhan@iran.ir
chb.pishkhan@yahoo.com
 روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور  02161912222