اطلاعیه ها

اطلاعیه در خصوص ثبت نام دوره آموزشی شرکت همراه اول(94.09.02)

آوریل 1, 2016 در 5:55 ب.ظ توسط

mci_tafrihbaran


قابل توجه کلیه انجمنها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کشور

پیرو جلسه برگزار شده در وزارت کشور در مورخ 1/9/94 و اطلاعیه مندرج در خصوص الزام به رعایت تبصره 4 ماده 21 آئین نامه ایجاد و بهره برداری از شبکه دفاتر پیشخوان دولت که ارائه آموزش به دفاتر را از سوی دستگاههای خدمات دهنده رایگان اعلام نموده است .با توجه به اینکه برگزاری آزمون تعیین سطح جزو دوره آموزشی تلقی نمی شود دفاتر می توانند با پرداخت مبلغ 145000 ریال و ثبت نام در دوره مذکور شرکت نمایند.

بدیهی است طبق نظر وزارت کشور( عضو کارگروه راهبری کشور ) ، در صورت عدم حصول موفقیت در دوره از سوی دفاتر، همچنان دستگاه خدمات دهنده ملزم به رعایت تبصره 4 ماده مذکور بوده و می بایستی نسبت به ارائه آموزش رایگان برنامه ریزی و اقدام نماید. و دفاتر مجاز به پرداخت هزینه ای از این بابت نمی باشند.

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشو

Comments are closed.