اطلاعیه ها

هر چه سریعتر نسبت به تحویل فرم ارزش افزوده اداره پست اقدام نمایید .

می 3, 2016 در 5:36 ق.ظ توسط

6

posta 001

دفاتر با شماره مجوزهای زیر هر چه سریعتر نسبت به تحویل فرم ارزش افزوده اداره پست اقدام کنند ،

بدیهی است هر گونه قصور در این امر متوجه مسئول دفتر بوده و ارتباط پست دفتر قطع خواهد شد ؛

72171008- 72171081- 72171076-72171015- 72171026-72171019

72171110- 72171143- 72171038- 72171056- 72171034

72171071-72171075- 72171072- 72171112- 72171054- 72171079

72171022-72171044-72171069-72171047-72171042-72171033

72171049-72171094-72171055-72171039-72171092-72171087

72171036-72171004-72171103-72171123-72171129-72171050-72171059

72171025-72171091-72171037-72171116-72171124-72171030-72171120

72171048-72171147-72171096-72171051-72171064-72171078-72171009

72171104-72171043-72171040-72171018

دفاتر بروجن جهت تحویل فرم ارزش افزوده پست به اداره پست بروجن ” آقای رفیعی “مراجعه و حتما یادآوری کنید که فرم را تحویل “آقای وطن خواهان ” اداره کل پست استان بدهند .
دفاتر فارسان جهت تحویل فرم ارزش افزوده پست به اداره پست فارسان ” آقای احمدی “مراجعه و حتما یادآوری کنید که فرم را تحویل “آقای وطن خواهان ” اداره کل پست استان بدهند .
دفاتر لردگان جهت تحویل فرم ارزش افزوده پست به اداره پست لردگان ” آقای محمودی “مراجعه و حتما یادآوری کنید که فرم را تحویل “آقای وطن خواهان ” اداره کل پست استان بدهند .
سایر نقاط استان نیز در صورتی که قادر به تحویل فرم به دفتر انجمن نمی باشند می توانند به واحدهای پستی شهر خود تحویل داده و حتما قید کنند که برای آقای وطن خواهان اداره کل پست استان ارسال شود .

دانلود فرم

Comments are closed.