اطلاعیه ها

دفاتر محترم که مدارک خود راتا 10/03/95 ارسال نموده اند میرساند نصب پوز های ویژه پیشخوان در دفاتر در حال انجام می باشد.لذا تقاضا می شود با کارشناسان اعزامی از سوی این مجموعه همکاری لازم مبذول فرمایید.

ژوئن 14, 2016 در 8:42 ق.ظ توسط

Picture2-1

دفاتر محترم دارای خدمت ثبت احوال که در لیست پیوست ؛ کد دفتر آن ها موجود نمی باشد جهت دریافت پوز ویژه پیشخوان هرچه سریعتر نسبت به ارسال قرارداد و مدارک مربوطه اقدام نمایند.

شایان ذکر است با توجه به تکمیل پروژه مشترک باسازمان ثبت أحوال کشور ، از نیمه دوم تیرماه سال 95 دفاتری که دارای سرویس ثبت أحوال هستند میرساند خدمات پرداخت سرویس مذکور الزاما از طریق این پوز انجام خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه پیشخوان(epishkhan.ir) وارد شده و در بخش پیشخوان الکترونیک با طی مراحل 1و2 اقدام لازم معمول فرمایید.
دفاتر با کد
72171001 ، 72171004 ،72171008 ، 72171012 ، 72171027 ، 72171029 ، 72171033 ،72171070 ،72171073 ، 72171098 ، 72171102 ، 72171117 ، 72171128 ، 72171141 ، 72171143 ، 72171148 ، 72171082

 
قبلا اقدام به ارسال مدارک نموده و شرکت پرداخت الکترونیک در حال آماده سازی و ارسال پوزهای مربوطه به استان می باشند که طی 15 روز آینده از طریق شرکت مذکور با دفاتر تماس گرفته و نسبت به نصب اقدام می نمایند .

Comments are closed.