سایر موارد

تذکر مهم در رابطه با کارت هوشمند ملی

جولای 28, 2016 در 7:24 ق.ظ توسط

1440008650_-

برای مشاهده نامه کلیک کنید .

با احترام با برسی از سامانه کارت هوشمند ملی بعضا مشاهده شده که تایید مدیر ایستگاه کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال ، پست و دفاتر پیشخوان با تاخیر انجام پذیرفته و این باعث انباشته شدن مشخصات درخواست کنندگان کارت هوشمند ملی می شود فلذا ضمن تذکر مقتضی است به مدیر ایستگاه ها تاکید گردد ضمن بررسی و رسیدگی به درخواست های مانده قبلی از این حیث منبعد بلافاصله بعد از تکمیل ثبت نام در حضور متقاضی به مرحله تایید مدیر ایستگاه کارت هوشمند ملی مبادرت نمایند ، حسن انجام این مهم به عهده مسئولین مربوطه و ادارت می باشد .

Comments are closed.