اطلاعیه ها

بخشنامه ضرورت اخذ خط دوّم ساین در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

آگوست 10, 2016 در 1:16 ب.ظ توسط

بخشنامه ضرورت اخذ خط دوّم ساین در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

نظر به جلسه برگزار شده در حوزه خدمات کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال و پیرو فراخوان قبلی در خصوص خط دوّم ساین با پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه ارسال و یک مگابیت بر ثانیه دریافت بدینوسیله اعلام می دارد، با توجه به ابلاغ سازمان ثبت احوال در صورت عدم تأمین خط دوّم توسط دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات مذکور سهمیه دفاتر تاپایان ماه آینده قطع خواهد شد.
لذا از کلیه دفاتر درخواست می شود اقدام لازم در این خصوص مبذول نمایند.

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.