اطلاعیه ها

ارسال مرسوله پستی به ادارات کل اسناد و امور مترجمان رسمی از تاریخ ابلاغ بخشنامه ممنوع می باشد .

آگوست 31, 2016 در 6:43 ق.ظ توسط

t_e_medu9

احتراما نظر به این که فاز دوم تبدیل فرایند الکترونیکی در مراجع مخاطب تاییدیه تحصیلی از سوی کانون به مرحله اجرا درآمده است لذا به پیوست تصویر نامه شماره 85 ت مورخ 25/05/95 اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ می گردد .

بر همین اساس ارسال مرسوله پستی به ادارات کل اسناد و امور  مترجمان رسمی از تاریخ ابلاغ بخشنامه ممنوع می باشد .

جهت مشاهده کلیک کنید .

جهت مشاهده کلیک کنید .

Comments are closed.