سایر موارد

سرشماری نفوس و مسکن 1395

اکتبر 2, 2016 در 6:13 ق.ظ توسط

Picture2-1

اطلاع رسانی به منظور جلب همکاری مردم در سرشماری از طریق آدرس الکترونیکی

www.sarshomari95.ir

و ایجاد انگیزه و اعتماد به منظور ارائه اطلاعات صحیح و دقیق از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

1

2

Comments are closed.