اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره (1)طرح تجمیع تضامین دفاتر پیشخوان دولت ارایه کننده خدمات شرکت همراه اول

اکتبر 3, 2016 در 2:30 ب.ظ توسط

پیرو اطلاعیه های قبلی و  با توجه توافق نامه شماره 6652/325/95 مورخ 28/06/95 با نماینده کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت براساس بند 4-4 توافق نامه مذکور با هدف تجمیع تضامین دفاتر طرف قرارداد شرکت ارتباطات سیار بدینوسیله به کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و روستائی ارائه کننده خدمات همراه اول اعلام می دارد که ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه می بایستی ضمن واریز مبلغ 8،000،000  ریال از طریق درگاه دفاتر پیشخوان دولت epishkhan.ir اقدام نمایند بدیهی است پس از مهلت اعلام شده سرویس دفاتری که اقدام ننموده اند قطع خواهد گردید.

همچنین پس از ارائه ضمانتنامه جمعی مورد توافق ظرف مدت یکماه ضمانتنامه و مبالغ سپرده انفرادی دفاتر آزاد خواهد گردید.

ضمناً ارائه بیمه نامه تضامین به مبلغ 100 میلیون ریال در بیمه نامه تضامین جمعی از سوی دفاتر می بایستی به شرکتهای مخابرات استانی ارائه گردد.

شایان ذکر است دفاتر دارای رتیه A مشمول این طرح نمی گردند/

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

جهت مشاهده کلیک کنید .

Comments are closed.