اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره (17) خدمات وزارت آموزش و پرورش /در خصوص کارمزد ثبت تاییدیه تحصیلی و هزینه پست آن

اکتبر 5, 2016 در 5:53 ق.ظ توسط

t_e_medu9

 

نظر به فشار های وارده در خصوص هزینه های ارسال پستی ومغایرت های حاصل از این امر که منجر به بروز مشکلاتی برای مردم و دفاتر شده است.  بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور می رساند نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی برای 142،300 ریال بدون احتساب هزینه  پستی  می باشد. و هزینه پستی به اضافه مالیات ارزش افزوده به صورت مجزی دریافت و رسید خدمات به مراجعه کنندگان تحویل گردد.

بدیهی است دریافت هر گونه هزینه مازاد براین مبالغ مشمول قطع سرویس خواهد شد.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.