اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره (4)طرح تجمیع تضامین دفاتر پیشخوان دولت ارایه کننده خدمات شرکت همراه اول/نتیجه جلسه مشترک استانداری تهران،کانون و همراه اول

اکتبر 26, 2016 در 1:41 ب.ظ توسط

 

به گزارش روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی کشور با برگزاری جلسه ای در استانداری تهران و نماینده شرکت همراه مراتب تائید اجرای طرح صورتجلسه گردید.

در این جلسه ضمن تشریح فواید و مذاکرات انجام شده از سوی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور و شرکت همراه اول ، مهندس انتظار خیر سرپرست مرکز برنامه ریزی و دبیرکارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استانداری تهران طی صورتجلسه ای با تائید اقدام انجام شده با تنظیم صورتجلسه انجام این فرایند را به تصویب رساند.

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.