اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره (4)طرح تجمیع تضامین دفاتر پیشخوان داه اول/تشکر از مشارکت خوب دفاتر در طرح تجمیع تضامین

اکتبر 31, 2016 در 1:43 ب.ظ توسط

mci_tafrihbaran

علی فلاح دبیرکل کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور گفت با توجه به فراخوان انجام شده در این خصوص جلسات توجیهی با مراجع قانونی برگزار شد و تعداد قابل توجهی از دفاتر کشور در این طرح شرکت کردند.

فلاح گفت مراحل صدور ضمانت نامه در بانک در حال انجام است و پیش بینی شده هزینه های تمدید ضمانت نامه نیز از محل سود سپرده منابع صورت پذیرد، تا دفاتر هزینه ای بابت این امر پرداخت نکنند. وی گفت: پس از تسلیم ضمانتنامه تجمیعی ، ضمانت نامه انفرادی دفاتر از سوی همراه اول آزاد خواهد شد.

عضو کمسیون تخصصی دولت الکترونیک گفت مشارکت دفاتر در این طرح باعث ایجاد پشتوانه و جایگاه نهاد صنفی دفاتر در کشور می شود و این امر باعث ایجاد زمینه مناسبتر در تعامل با دستگاه های خدمات دهنده است تا از دوگانگی رهایی یابند و در جلسات با رویکردی جدی تری حضور یابند

فلاح گفت بر اساس مذاکرات انجام شده با هیأت مدیره کانون و با هدف افزایش روحیه مشارکت پذیری دفاتر سرویس ویژه ای به دفاتر مشارکت کننده در طرح داده خواهد شد.

وی گفت با توجه به جامعه مخاطب دفاتر در حوزه خدمات همراه اول که طبعاً همه دفاتر را دربرنمی گیرد مشارکت قابل اتکائی صورت پذیرفت و این امر تمرین برای کارهای مشارکتی بزرگتر در آینده نزدیک خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

 

Comments are closed.