دسته‌بندی نشده

اطلاعیه مهم

نوامبر 9, 2016 در 5:08 ق.ظ توسط

نظر به اینکه مقرراست تا مجموعه اقتصادی شبکه دفاتر پیشخوان دولت در مزایده اپراتور دوم پستی درقالب یک کنسرسیوم شرکت نماید لذا از کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور تقاضا میشود در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نموده و مراتب را با مهر و امضا به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

 

 

دریافت فرم ثبت نام

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی

Comments are closed.