اطلاعیه ها

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت کل کشور در خصوص بیمه تکمیل درمان

ژانویه 4, 2017 در 7:25 ق.ظ توسط

 

آن دسته از دفاتر پیشخوان خدمات دولت که در طرح بیمه تکمیل درمان ثبت نام نموده اند توجه فرمایند از تاریخ 95/08/01 تحت پوشش خدمات درمانی بیمه تکمیل درمان قرارگرفته اند از ثبت نام شدگان تقاضا می شود مدارک و مستندات پزشکی برابر اصل شده خود را از تاریخ 95/08/01 جهت دریافت خسارت نزد خود نگهداری نمایند.(تاریخ دقیق ارسال مدارک مذکور متعاقبا اعلام می گردد.)

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.