اطلاعیه ها

دفاتر ارائه دهنده خدمات شرکت پست ، هر چه سریعتر نسبت به تحویل فرم ارزش افزوده اداره پست اقدام نمایید .

آوریل 22, 2017 در 1:34 ب.ظ توسط

6

دانلود فرم

فرم مربوطه را دانلود و پس از مهر و امضا تحویل آقای وطن خواهان ( اداره کل پست استان چهارمحال و بختیاری دهید )

Comments are closed.