اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم معاونت فناوری اطلاعات کانون دفاتر پیشخوان

جولای 10, 2017 در 2:43 ب.ظ توسط

icsit_notif

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت میرساند کانکشن های شبکه امن دفاتر پیشخوان (SIN) و ثبت احوال  صرفا جهت ارائه خدمات نوین دولت الکترونیک در اختیار دفاتر پیشخوان قرار گرفته است، لذا هرگونه استفاده غیر از ارائه خدمات مردمی از اطلاعات درگاه خدمات دولتی، جرم تلقی شده و در صورت مشاهده دسترسی دفتر قطع و موضوع جهت اقدامات آتی به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد.

موارد غیرمجاز:

– استفاده از روتر جهت اتصال کانکشن های  شبکه SIN و ثبت احوال بدون اخذ تاییدیه از بخش امنیت کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت. این تاییدیه به دفاتری داده خواهد شد که تنظیمات روتر آنها توسط کارشناس نصب مجاز انجام شده باشد و تنظیمات داخلی روتر توسط کارشناسان امنیت چک شده باشد. (کارشناس مجاز به نماینگان فنی استانی کانون یا کارشناسان مستقلی گفته میشود که آموزش لازم، ضمانت نامه امنیتی و قرارداد عدم افشای اطلاعات با شرکت فناوران پیشخوان ایرانیان داشته باشند.) با توجه به تغییرات آینده، نصب روتر حتی بصورت مجاز برای شبکه SIN  توصیه نمیگردد.

-خطرات استفاده از روتر غیر مجاز

  • واکشی اطلاعات هویتی و شخصی مشتریان دفتر توسط شخص یا شرکت نصب کننده روتر
  • امکان سو استفاده یا سرقت اطلاعات توسط شخص یا شرکت نصب کننده روتر از شبکه دفتر، اطلاعات هویتی ، اطلاعات بانکی و غیره  بدون اطلاع مدیر دفتر از راه دور

-دفاتری که در حال حاضر از روتر استفاده مینمایند تا پایان مردادماه فرصت دارند تا تاییدیه لازم را اخذ نمایند. با توجه به اینکه اتصال روتر قابل شناسایی میباشد، پس از پایان این مهلت، اتصال روتر های غیرمجاز قطع خواهد شد.

– استخراج اطلاعات مردم ، واکشی اطلاعات و هرگونه استفاده از اطلاعات مراجعه کننده برای غیر مواردی که  آن مراجعه کننده از دفتر درخواست داشته است.

-استفاده از اطلاعات مردم برای جذب در شبکه های اجتماعی و تبلیغات

معاونت فناوری اطلاعات کانون

Comments are closed.