اطلاعیه ها

ضرورت تمدید بیمه تضامین در موعد مقرر

جولای 12, 2017 در 6:17 ق.ظ توسط

170109-3

قابل توجه دفاتر دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور

نظر به این که پایان بیمه تضامین در تیرماه می باشد، لذا ضرورت دارد تا به منظور جلوگیری از عدم ارایه سرویس دستگاه های خدمات دهنده ، دفاتر تا پایان وقت اداری 25/04/96 نسبت به تمدید بیمه نامه مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است عواقب هرگونه عدم تمدید خدمات، از سوی دستگاه های خدمات دهنده به عهده دفاتر خواهد بود.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.