دسته‌بندی نشده

اطلاعیه شماره(24) خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/حذف کاغذی تایید پزشک

آگوست 9, 2017 در 5:43 ق.ظ توسط

 

بر اساس اطلاعیه شماره 23 و دستورالعمل جدید صدور کارت بهداشت، جهت ایجاد سهولت در صدور کارت بهداشت و کاهش مراجعات حضوری افراد، به کلیه پزشکان مراکز بهداشتی دسترسی جداگانه ای جهت تایید درخواست های کارت بهداشت اختصاص یافته است و از تاریخ 96/05/11 کلیه پزشکان ملزم به تایید درخواست های بهداشت به صورت الکترونیکی شدند. لذا دفاتر محترم توجه فرمایند، درصورتی که “پزشک معاینه کننده” درخواست را به صورت الکترونیکی تایید کرده باشد، نیازی به بارگذاری چک لیست معاینات در مراجعه دوم نیست.

 

دانلود دستورالعمل

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.