اطلاعیه ها

گواهی ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

سپتامبر 22, 2017 در 5:30 ق.ظ توسط

170109-3

دفاتر محترمی که در دوره آموزشی “نحوه ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی” شرکت کرده و نام خانوادگی آن ها در لیست ذیل (فرم پیوست) موجود می باشد، جهت اخذ گواهی خود، به همراه مهر دفتر به واحد دبیرخانه کانون مراجعه نمایند.

فرم پیوست

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشو

Comments are closed.