اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره (19) خدمات وزارت آموزش و پرورش /اجرای بخشنامه 1912-96 مورخ 04/07/96

اکتبر 9, 2017 در 2:02 ب.ظ توسط

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت

پیرو ابلاغیه سازمان حمایت و بخشنامه شماره 1912-96 مورخ 04/07/96 کانون با توجه به آماده شدن زیرساخت های  لازم از ساعت 12 مورخ 17/07/96 هزینه پست مربوط به سرویس تاییدیه تحصیلی(37253 ریال) مستقیماً به حساب پست واریز می گرددو دفاتر برای پست تاییدیه تحصیلی مبلغ پرداخت نخواهند کرد. همچنین حق السهم دفاتر از محل مرسوله های پستی نیز کما فی السابق بر اساس قرارداد فی ما بین دفاتر و پست خواهد بود.

فرآیند انجام کار به شرح زیر می باشد:
بعد از بروزرسانی سرویس تاییدیه تحصیلی:
پس از ثبت تاییدیه تحصیلی و دریافت پاسخ از آموزش و پرورش هنگام پست در سامانه جامع قبول پست نسبت به درج شماره پرونده اخذ شده از کارتابل پرونده های ارسال نشده ( سایت پیشخوان) اقدام نموده و از قرارداد جدید سراسری (تاییدیه تحصیلی2) استفاده خواهند کرد و مبلغی پرداخت نخواهد شد.(تصویرزیر)

inq_me

شایان ذکر است تاییدیه های ثبت شده  قبل از تاریخ مذکور (ساعت 12 روز 17 مهر 96)کما فی السابق مشمول  قرارداد سراسری 446 پست خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Comments are closed.