اطلاعیه ها

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

فوریه 17, 2018 در 2:35 ب.ظ توسط

8745

طی بازدید های به عمل آمده از دفاتر پیشخوان دولت مشاهده گردیده تعدادی از دفاتر فاقد قرارداد جهت ارائه خدمات پست بانک به شهروندان می باشند ، لیکن آرم پست بانک را بر سر درب دفاتر خود خود درج نموده اند ، وجود تابلوی پست بانک برای مشتریان ، تداعی کننده ی یک بانک دولتی جهت هرگونه عملیات بانکی است ، لذا به منظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکل و سوء استفاده های احتمالی بعدی نسبت به حذف آرم پست بانک از تابلوی دفتر پیشخوان دولت فاقد قرارداد اقدام نمایید .

281196 001

Comments are closed.