خانه

news news در ادامه سلسله جلسات کارگروه تعیین نرخ وزارت کشور، امروز دوشنبه مورخ 92/3/13 جلسه ای با حضور اعضای کارگروه تععین نرخ و رییس کانون کشوری به ریاست شجاعان مشاور وزیر کشور تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، موارد مصوب در این جلسه به قرار زیر است:
1 - نرخ خدمات ثبت احوال حداکثر طی هفته آینده از سوی سازمان برای تصمیم گیری نهایی اعلام تا مراتب عملیاتی شدن آن بر اساس مصوبه کارگروه به مرحله اجرا گذاشته شود.
2 - خدمات سازمان امور مالیاتی با افزایش کارمزد و کاهش حق فنی مصوب گردید بر همین اساس علیرغم افزایش کارمزد دفاتر، حق فنی و پشتیبانی سیستم کاهش یافت.
3 - با توجه به مصوبه قبلی کارگروه، نرخ 11 خدمت شرکت توزیع نیروی برق در استان تهران مصوب شد که بر اساس مصوبه قبلی کارگروه، ظرف سه ماه آینده نرخ کشوری بر روی سامانه یکپارچه شرکت توانیر ارائه خواهد شد.  
4 - بنا به پیشنهاد کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت مقرر شد تا بحث اپراتورهای تلفن همراه و کارمزدهای مربوط به خدمات آن با توجه به گذشت زمان در دستور کار قرار گیرد.

پیوندهای مفید
پیوندها

پرداخت اينترنتي قبوض

پست بانک استان چهارمحالو بختیاری

امور مالیات استان چهارمحالو بختیاری

محيط زيست چهارمحال و بختياري

ثبت احوال چهارمحال و بختياري

گاز چهارمحال و بختياري

مخابرات چهارمحال و بختياري

خدمات درماني چهار محال و بختياري

سازمان آب چهار محال و بختياري

سازمان برق چهار محال و بختياري

 

طراحی شده توسط شرکت ارتباطات آینده گستر